Disclaimer

Geen Beleggingsadvies

De informatie op deze website vormt geen beleggingsadvies, financieel advies, handelsadvies of enig ander soort advies en u dient de inhoud van de website niet als zodanig te behandelen. Startbasis raadt niet aan om cryptovaluta te kopen, verkopen of in bezit te hebben. Voer uw eigen onderzoek uit en raadpleeg uw financieel adviseur voordat u investeringsbeslissingen neemt.

Nauwkeurigheid van informatie

Startbasis raadt u niet aan om cryptovaluta te kopen, verkopen of in uw bezit te hebben. Voer uw eigen onderzoek uit en raadpleeg uw financieel adviseur voordat u investeringsbeslissingen neemt.

Nauwkeurigheid van informatie

Startbasis spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is, maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele ontbrekende of foutieve informatie. Startbasis levert alle informatie zoals ze is. U begrijpt dat u alle hier beschikbare informatie op eigen risico gebruikt.

Geen-goedkeuring

Het verschijnen van advertenties en hyperlinks van derden op Startbasis houdt geen goedkeuring, waarborg, vrijwaring of aanbeveling van Startbasis in. Voer uw eigen onderzoek uit voordat u besluit om diensten van derden te gebruiken.

Affiliate links

Startbasis kan een vergoeding ontvangen voor affiliate links. Deze vergoeding kan in de vorm van geld of diensten zijn en kan bestaan zonder enige actie van een sitebezoeker. Indien je werkzaamheden verricht in het kader van een affiliate-link, dan is het mogelijk dat er een vorm van vergoeding aan Startbasis wordt gedaan. Als je bijvoorbeeld op een affiliate-link klikt, je aanmeldt en handelt op een beurs, kan Startbasis een vergoeding ontvangen.

English:

No Investment Advice

The information provided on this website does not constitute investment advice, financial advice, trading advice, or any other sort of advice and you should not treat any of the website’s content as such. Startbasis does not recommend that any cryptocurrency should be bought, sold, or held by you. Do conduct your own due diligence and consult your financial advisor before making any investment decisions.

Accuracy of Information

Startbasis will strive to ensure accuracy of information listed on this website although it will not hold any responsibility for any missing or wrong information. Startbasis provides all information as is. You understand that you are using any and all information available here at your own risk.

Non Endorsement

The appearance of third party advertisements and hyperlinks on Startbasis does not constitute an endorsement, guarantee, warranty, or recommendation by Startbasis. Do conduct your own due diligence before deciding to use any third party services.

Affiliate Disclosure

Startbasis may receive compensation for affiliate links. This compensation may be in the form of money or services and could exist without any action from a site visitor. Should you perform activities in relation to an affiliate link, it is understood that some form of compensation might be made to Startbasis. For example, if you click on an affiliate link, and sign up and trade on an exchange, Startbasis may receive compensation. Each affiliate link is clearly marked with an icon next to it.

Reacties zijn gesloten.